Lễ Trao Quyết định Phó Hiệu Trưởng mới của Trường Mầm Non Mỹ Quý!

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UNBD ngày 24/9/2018 của Ủy Ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ QuýIMG_20181018_072256 IMG_20181018_072246 IMG_20181018_072229 IMG_20181018_072217 IMG_20181018_072201 IMG_20181018_072154 IMG_20181018_072139 IMG_20181018_072112